Tasarım - Proje  

SİPİL A.Ş. mühendislik ve mimarlığın bir gereksinimini karşılanması için bilim ve tekniği kullanarak ürün ve sistem üretme sanatı olduğuna inanmaktadır. 

Çağdaş, güvenli, ekonomik, verimli, estetik yapı üretiminin önceliğini tasarım ve proje oluşturmaktadır. Tasarım ve projelendirmesi kötü yapılmış bir endüstriyel tesisin veya yapının olumsuz etkileri sadece yatırım aşamasında yaşanmaz. Tesisin/yapının bütün yaşamı boyunca kötü işletme olarak kalmasına neden olur. Endüstriyel- ticari üretim ve hizmet binaların, konutların tasarımının uygulama projelerinin iyiliği inşaat aşamasından başlayarak, işletme aşamasında ekonomikliğin, güvenliğin ve verimliliğin temel koşuludur. SİPİL A.Ş. bu anlayışla 1984 yılından bugüne çoklu meslek disiplinlerinin birlikte tasarımını ve üretimini zorunlu kılan yapı üretiminde mühendis ve mimar teknik kadrosunu güçlü kılmayı temel ilke edinmiştir. Bugün SİPİL A.Ş. bünyesinde 24 mühendis ve mimar tam gün görev yapmaktadır. Ayrıca, uzman danışman proje grupları ile iş özelinde çalışma birliktelikleri oluşturulmaktadır.

SİPİL A.Ş. tasarımdan başlayıp, işletmeye alma aşamasına uzanan süreçteki “anahtar teslimi” imalatını tamamladığı yüzü aşkın endüstriyel –ticari yapı üretim referanslarındaki müşteri memnuniyetinin ardındaki gerçek ,mesleki yeterliliği, deneyimi ,en üst seviyede olan uzman teknik kadrosudur.

SİPİL A.Ş. Tasarım-Proje Teknik Ofisi Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezinde bulunuyor.